Assortiment

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Acetyleen: hanteerbaarheid en veiligheid

Veilig werken met Acetyleen

Omdat veiligheid de topprioriteit van Air Liquide is, willen wij u bewust maken van bepaalde aspecten van veiligheid betreffende acetyleen.

Neem de instructies in veiligheidsinformatiebladen (SDS) in acht.
Je kunt de veiligheidsinformatiebladen van al onze producten downloaden op: https://www.airliquide.com/safety-data-sheets

Acetyleen cilinders bevatten een poreuze massa.
Gasvormige acetyleen is opgelost in een solvent om veilig transport en gebruik mogelijk te maken. De cilinders worden gevuld op een druk van 17 bar aan 15°C. De cilinders zijn speciaal ontworpen om de veiligheid te verhogen. Voor meer informatie over acetyleen en onze cilinders, raadpleeg volgende link: https://encyclopedia.airliquide.com/acetylene

Extra tips
  • Gebruik de cilinder altijd rechtop en wacht zo nodig een uur voordat u de kraan opent indien de cilinder horizontaal werd vervoerd.
  • Open de kraan geleidelijk aan om de stroomsnelheid te regelen, anders bestaat de mogelijkheid dat het oplosmiddel voor acetyleen vrijkomt. De cilinder is dan onbruikbaar.
  • Bewaart de cilinder niet in de buurt van een warmtebron. Een verwarmde cilinder stijgt onder druk en kan exploderen.

Verberg boodschap