Assortiment

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Ecologiepremie+ voor CO2 installaties

Algemeen
Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening.

Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2017 is de limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor subsidiëring met de ecologiepremie aangepast. De nieuwe technologieënlijst zal van toepassing zijn op steunaanvragen ingediend vanaf 31 oktober 2017. Het ministerieel besluit voegt tevens een punt toe aan artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010. Daardoor komen ecologie-investeringen die in een periode van minder dan drie jaar worden terugverdiend niet meer in aanmerking voor de ecologiepremie.
Volgende technologieën werden aangepast:
- T 1300 een nieuw koelsysteem op basis van alternatieve koudemiddelen,
- Geldt vanaf nu enkel voor een koelvermogen tussen 50 en 300 kW,
- Voor een koelvermogen tot en met 50 kW wordt T 201066 toegevoegd.

Technologienr 1300
Een nieuw koelsysteem op basis van alternatieve koudemiddelen (uitgezonderd ammoniak) met een totaal koelvermogen tussen 50 en 300 kW.
Een nieuw koelsysteem (totaal koelvermogen installatie meer dan 50 en minder dan of gelijk aan 300 kW) voor het koelen van ruimten, producten of processtromen op basis van CO2 of niet-gehalogeneerde koolwaterstoffen zoals propaan, (iso)butaan, propyleen, ethyleen, ethaan. Comfortkoeling en huishoudelijke koeling komen niet in aanmerking voor deze technologie. Een nieuw koelsysteem op basis van ammoniak is weergegeven in T 1301.
- Netto subsidie KMO 9,0%
- Netto subsidie GO 4,5%

Technologienr 201066
Een nieuw koelsysteem op basis van alternatieve koudemiddelen (uitgezonderd ammoniak) met een totaal koelvermogen tot en met 50 kW.
Een nieuw koelsysteem (totaal koelvermogen installatie minder dan of gelijk aan 50 kW) voor het koelen van ruimten, producten of processtromen op basis van CO2 of niet-gehalogeneerde koolwaterstoffen zoals propaan, (iso)butaan, propyleen, ethyleen, ethaan. Comfortkoeling en huishoudelijke koeling komen niet in aanmerking voor deze technologie. Een nieuw koelsysteem op basis van ammoniak is weergegeven in T1301.
- Netto subsidie KMO 15,0%
- Netto subsidie GO 7,5%

Hoe aanvragen?
De aanvraag kan enkel door de eindklant ingediend worden. Dus niet door de installateur of ECR Belgium. Een correcte aanvraag kan gebeuren via de site van de KMO-portefeuille.
Opgepast : De werken mogen pas opgestart worden nadat de aanvraag is goedgekeurd. Vervolgens kan de (eerste) factuur pas verstuurd worden de maand volgend op de maand van goedkeuring.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we naar volgende documenten:
- PDF: Handleiding Ecologiepremie+
- PDF: Ecologiepremie+ limitatieve lijst van technologieen 31/10/2017
Deze documenten kunt u hieronder terug inden. Deze documenten zijn ook te vinden op www.vlaio.be.

Handleiding Ecologiepremie+

Ecologiepremie+ limitatieve lijst van technologieen 31/10/2017

2018 Ecologiepremie Vlaamse Overheid
Verberg boodschap