Assortiment

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Wat gebeurt met een afvalkoelgas?

Heeft u zich ooit al eens afgevraagd wat er met de afvalkoelgassen gebeurt die u aflevert bij uw groothandel? Worden die vernietigd of hergebruikt? En hoe zit het met reiniging de van reclaimcilinders? Cool & Comfort zocht het uit bij Mebrom Technology nv, erkend inzamelaar en verwerker van afvalkoelgassen die onder meer samenwerkt met de koeltechnische groothandel ECR Belgium

“We spelen een belangrijke rol in een zeer veeleisende branche van de koeltechniek”, valt zaakvoerder Johan Verween met de deur in huis. “De opvolging bij de behandeling van afvalkoelgassen is gerust vergelijkbaar met wat van toepassing is in de voedselnijverheid. Elke stap, elke behandeling, elk transport wordt minutieus bijgehouden. De traceerbaarheid moet op elk moment worden gegarandeerd. In de verwerkings- en vernietigingsketen komen uitsluitend partijen tussen die hiervoor erkend en gekwalificeerd zijn. De overheid kan op ieder moment binnenstappen en doelgerichte controles uitvoeren. Hetgeen trouwens al enkele keren is gebeurd, maar doordat we ons strikt aan de regelgeving houden – hetgeen ook in het belang is van de HVACR-installateur want zo is hij verzekerd van een correcte behandeling – kunnen we dit alleen maar toejuichen. Want iedere controle is alleen maar een bewijs dat we doen wat we moeten doen, en dit volgens de wetgeving in de drie gewesten.”

Het transport van een afvalkoelgas door de koeltechnieker naar het inzamelpunt (de groothandel) is niet ADR-plichtig, want het vervoer is ondergeschikt aan de hoofdactiviteit (op voorwaarde dat er maximaal 450 liter/verpakking en maximaal 1.000 kg netto in de bestelwagen zit). Het vervoer van de gevulde reclaimcilinder van de groothandel naar Mebrom is wel ADR-plichtig, wat onder meer impliceert: zichtbare ADR- en GHS-symbolen en een transportidentificatieformulier

De verschillende handelingen in de verwerkingsprocedure van Mebrom in Maldegem kunnen opgedeeld worden in twee activiteiten: de analyse en behandeling van de afvalkoelgassen en de reconditionering van de reclaimcilinder. Johan Verween: “De analyse van het afvalkoelgas leidt tot recyclage of vernietiging. Bij blends is dit bijna altijd vernietiging door een afwijkende samenstelling, ook nadat we er onzuiverheden (olie, water, metaalschilfers,…) hebben uitgefilterd. De reden hiervoor ligt voor de hand: door de fysische eigenschappen van de verschillende koelgassen in een blend, verandert die verhouding onder meer bij een lek. Ook gecontamineerd koelgas – bijvoorbeeld 90% R404a + 10% R22 – wordt vernietigd. Dit gebeurt bij Indaver en gaat steeds vergezeld van de vereisten documenten.”

De reconditionering van de reclaimcilinder betekent eigenlijk die opnieuw herbruikbaar maken. Dat omvat onder andere ontkranen, in- en uitwendige reiniging, inspectie van de cilinder, drogen, controle en montage van de kraan, vacumeren bij -1 bar, aanbrengen van shrinks, dopjes, instructienota en kraag. Zo kan Mebrom garanderen dat de reclaimcilinder 100% zuiver is. “Onze reclaimcilinders kunnen door de installateur ook als servicecilinder worden gebruikt om koelmiddel te transfereren, waarbij er dan uitsluitend aanrekening is van de reconditioneringskosten.”

“We zamelen ook afvalolie en afvalglycol in met aflevering van verwijderingsattest, net zoals brandbare of natuurlijke koelgassen zoals ammoniak”, besluit Johan Verween. “De koeltechnieker kan ook bij ons terecht voor een gedetailleerde analyse van een koelgas mocht hij twijfelen over de samenstelling.”
Door Rudy Gunst.

www.mebrom.com

Wat gebeurt met een afvalkoelgas? (PDF)
Verberg boodschap