Assortiment

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Privacybeleid

Uw privacy bij ECR-BELGIUM BVBA
De klant stemt er mee in dat ECR-Belgium BVBA gegevens verzamelt en verwerkt die gebruikers van de website / webshop kunnen identificeren. ECR-Belgium BVBA verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via de website / webshop tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken.

ECR-Belgium BVBA respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website / webshop.

ECR-Belgium BVBA erkent de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens. ECR-Belgium BVBA verklaart deze verantwoordelijkheid te respecteren en zal, zonder toestemming van de klant, de persoonlijke gegevens niet delen met andere bedrijven. ECR-Belgium BVBA geeft uw gegevens alleen aan die partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. De medewerkers van ECR-Belgium BVBA en door ons ingeschakelde partijen zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

De klant heeft met redelijke tussenpozen recht op inzage in zijn eigen persoonlijke gegevens. Ook kan de klant ten alle tijden verzoeken om zijn eigen persoonlijke gegevens te laten corrigeren c.q. aan te laten passen indien deze volgens hem niet correct of volledig zouden zijn.

Een klant kan verzet aan tekenen tegen deze verzameling van zijn persoonlijke gegevens. ECR-Belgium BVBA zal de verzameling dan onmiddellijk staken en de gegevens verwijderen c.q. vernietigen. Zonder deze gegevens is het echter niet mogelijk de klant op de website / webshop te identificeren. Om die redenen zal bij verwijdering van de persoonlijke gegevens ook het inlogaccount komen te vervallen.

ECR-Belgium BVBA kan de klantinformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in het privacybeleid van ECR-Belgium BVBA. In dat geval, zal ECR-Belgium BVBA contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan het reglement van ECR-Belgium BVBA voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Als u reageert op een actie of een prijsvraag, vraagt ECR-Belgium BVBA u in de meeste gevallen om uw bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, (mobiele) telefoonnumer en e-mailadres. Deze gegevens heeft ECR-Belgium BVBA nodig om de actie uit te voeren, de eventuele prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons van de actie te meten.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Per mail: website@ecr-belgium.be
Per telefoon: +32 (0)3 / 457 91 32
Per brief: ECR-BELGIUM BVBA, t.a.v. afdeling Sales & Marketing, Ingberthoeveweg 3B - 2630 AARTSELAAR
Verberg boodschap