Assortiment

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Leencilinders

Sedert 2012 maakt ECR-Belgium BVBA gebruik van barcode scanning bij de verhandeling van haar koelmiddel leencilinders.
De introductie van dit systeem was niet alleen noodzakelijk om de goede opvolging van het cilinderverkeer te kunnen beheren, maar evenzeer om detailrapporten aan onze koelmiddelklanten te kunnen aanbieden.
Deze detailrapporten bevatten de volgende informatie :
- aankoop (datum + type cilinder + nr. cilinder + uw PO referentie)
- retour cilinder (datum)
Kortom, alles wat voor u noodzakelijk is om een goed overzicht te bekomen van uw aangekocht koelmiddel.
Deze detailrapporten kunnen periodiek in een Excelbestand aangeboden worden zodat u dit nadien nog steeds verder kunt bewerken.

Tevens stellen we uit onze administratie vast dat een deel van onze cilinders (met en zonder barcodenummer) reeds meer dan één jaar bij de klant aanwezig is.
Ondanks dat ECR-Belgium deze gratis aan de klant in bruikleen geeft, mag het natuurlijk niet de bedoeling zijn dat deze cilinders niet meer naar ECR terugkeren.
We spreken hier immers over aanzienlijke kapitalen.

ECR-Belgium is dan ook genoodzaakt om over te gaan tot het factureren van cilinders die meer dan één jaar bij de klant aanwezig zijn.
Komen de cilinders na facturatie toch terug, dan worden deze integraal gecrediteerd volgens het ECR-Belgium principe waarbij de cilinder gratis in bruikleen wordt gegeven.
Voor cilinders die meer dan één jaar in het bezit zijn van de klant, evenals terugkerende beschadigde cilinders, zal de volgende aanrekening gebeuren :
- Cilinder met inhoud 12,5 L : 50 euro / cilinder
- Cilinder met inhoud 19,0 L : 75 euro / cilinder
- Cilinder met inhoud 20,0 L : 100 euro / cilinder ( kunststof cilinder )
- Cilinder met inhoud 27,2 L : 75 euro / cilinder
- Cilinder met inhoud 62,0 L : 100 euro / cilinder


Verberg boodschap